Bäste/bästa användare,

Ztable är en app för ryttare som innehåller funktionalitet för att planera, logga och följa upp ridpass, titta på inspirationsfilmer samt kommunicera med andra via ett socialt nätverk. (gemensamt benämnt ”Tjänsterna”) som tillhandahålls av Ztabler AB, organisationsnummer 559070-0935 med adress Klippvägen 25B, 756 52 Uppsala (“vi” eller “oss”).

Din integritet är viktig för oss. Enligt personuppgiftslagen (1998:204), som implementerar EU-direktiv 95/46/EC, ansvarar vi för behandling av personuppgifter då vi bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen. Med ”personuppgifter” menar vi information som är direkt eller indirekt hänförlig till en fysisk person som är i livet, till exempel namn och adress men också möjligen lokaliseringsuppgifter eller IP-adresser. Vi kan komma att samla in informationen som beskrivs nedan som kan inkludera dina personuppgifter.

Detta dokument utgör en policy rörande vår insamling, användning och behandling av personuppgifter, vilka vi kan komma att dela personuppgifter med och dina rättigheter i relation till dina personuppgifter. När du använder Tjänsterna kommer vi att behandla personuppgifter för flertalet ändamål. För att använda Tjänsterna måste du först läsa och acceptera denna personuppgiftspolicy.

Uppgifter som behandlas

Vi samlar in och använder följande personuppgifter för att leverera och upprätthålla ändamålsenliga och säkra Tjänster:

 1. Namn;

 2. E-postadress;

 3. Födelsedag

 4. Kön;

 5. Bild/bilder;

 6. Stad;

 7. Saker du har gillat i Ztable;

 8. Information som du lägger till i det sociala nätverket;

 9. Häst/hästar kopplade till din profil samt den information som läggs till om hästen/hästarna.

Notera vänligen att vi inte kan tillhandahålla Tjänsterna till dig om du inte tillhandahåller oss med personuppgifter enligt ovan. Det är dock bara (a) och (b) ovan som är tvingande för att kunna använda Ztable, övrig information är frivillig.

När du använder Tjänsterna kommer viss information att inhämtas automatiskt, inklusive:

 1. information om din användning av Tjänsterna;

 2. innehåll som du publicerar, laddar upp, gillar och/eller bidrar med till Tjänsterna;

 3. teknisk data, vilket kan inkludera det URL genom vilket du får åtkomst till Hemsidan, din IP-adress, unique device ID, information om nätverks- och datorprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem;

 4. lokaliseringsuppgifter.

Om du har kopplat ditt användarkonto hos oss med en social media-kanal så som Facebook eller Instagram, kan vi erhålla liknande information rörande ditt användande av Tjänsterna från sådana kanaler. Vi kan komma att använda cookies och liknande teknologi för att samla in dessa uppgifter. Mer information om användandet av cookies finns nedan.

Ändamål med behandlingen

Vi kommer behandla informationen ovan för följande ändamål:

 1. för att administrera ditt konto, säkerställa tillhandahållande av Tjänsterna och integration med tredje parts tjänster, och att tillhandahålla, personifiera och förbättra din upplevelse av Tjänsterna och att annars tillhandahålla Tjänsterna i enlighet med användarvillkoren;

 2. för att skicka dig notifieringar och meddelanden via e-post och på annat sätt, inklusive att skicka dig marknadsföring av våra och närstående tredje parts produkter och tjänster;

 3. för att informera dig om våra uppdateringar av Tjänsterna och användarvillkoren;

 4. för att förbättra och utveckla Tjänsterna och nya tjänster och produkter, samt att analysera din användning av Tjänsterna;

 5. för att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsterna och för att förhindra användning av Tjänsterna i strid med användarvillkoren;

 6. för att verkställa användarvillkoren, inklusive att skydda våra rättigheter, egendom och säkerhet och också om nödvändigt tredje parts rättigheter, egendom och säkerhet; och

 7. för att fullgöra förpliktelser enligt lag.

Samtycke

Genom att kryssa i ”Jag accepterar” vid skapande av användarkonto i Ztable accepterar du:

 1. behandlingen av personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy;

 2. att erhålla direktmarknadsföring från oss eller närstående tredje parter, t.ex. genom e-post eller på annat sätt.

Du har rätt att neka till att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring och du kan när som helst dra tillbaka ditt tidigare samtycke.

Överföring av personuppgifter

Vi kan komma att dela med oss av och föra över dina personuppgifter till våra partners och leverantörer samt närstående tredje parter för ovan angivna syften inom och utanför EU/EES där du kan ha lägre skydd för dina personuppgifter.

Ditt användarnamn kommer att visas för andra användare av Tjänsten.

Du förstår och accepterar att tredje parts personuppgiftspolicy kommer att styra all användning av information som tillhandahålls till tredje part i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Cookies, beacons och annan teknologi

Vi samlar in information med hjälp av teknologi så som cookies, beacons och lokal lagring (t.ex. på din enhet). Se även Avnändarvillkor under kugghjulet i appen.

Legala förfrågningar och förebyggande av skada

Vi kan använda, lagra och dela din information som svar på legala förfrågningar (så som husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag.

Detta kan inkludera att besvara legala förfrågningar från jurisdiktioner utanför den Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, där vi är i god tro att svaret krävs enligt lagen i denna jurisdiktion, berör användare i denna jurisdiktion och är i enlighet med internationellt erkända standarder.

Information som vi erhåller om dig när du använder Tjänsterna, kan användas och lagras för en längre tidsperiod när informationen är föremål för legal förfrågning eller skyldighet, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra användarvillkor eller policies, eller annars för att förebygga skada.

Sociala plug-ins

När du använder en dela-funktion i Ztable till ett socialt nätverk som Facebook eller Instagram, kommer du att etablera en direkt länk till tredje parts sociala plug-in (”Social Plug-in”) och kommer att överföra följande data till den Sociala Plug-in direkt:

 1. datum och tid för ditt besök;

 2. Internet-adressen/URL för adressen som du för tillfället besöker;

 3. din IP-adress;

 4. ditt operativsystem;

 5. ditt användarnamn om du är en registrerad användare av Social Plug-in och, om tillämpligt, ditt för- och efternamn; och

 6. om du använder en plug-in, den information som du använt denna specifika plug-in för.

Vi vill särskilt notera att vi inte har något inflytande över data som en Social Plug-in samlar in med hjälp av en plug-in och avseende sådan data får vi hänvisa till personuppgiftspolicyn för respektive Social Plug-in. Vänligen informera dig om varje Social Plug-in och särskilt om syftet för och omfattningen av insamling av uppgifter och dina rättigheter i detta avseende, samt alternativa inställningar för att skydda din information och integritet.

Det är dock möjligt att förhindra användningen av cookies genom inställningar i din webbläsare. I tillägg därtill då är det även möjligt att blockera sociala plug-ins med add-ons för din webbläsare.

Länkar till andra hemsidor

Du bör vara medveten om att när du är på Ztable kan du hänvisas till en annan hemsida där personuppgifter samlas in utanför vår kontroll. Personuppgiftspolicyn för en sådan hemsida kommer styra hanteringen av information som inhämtas från dig på sådan hemsida.

Övriga saker du behöver veta

Förändring i ägande

Om ägandet av vår verksamhet förändras, kan vi komma att överföra din information till de nya ägarna så att de kan fortsätta tillhandahålla Tjänsterna. De nya ägarna ska fortsatt iaktta de åtaganden vi lämnat i denna personuppgiftspolicy.

Meddelande om ändringar

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom kungörande under kugghjulet i Ztable-appen. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi i tillägg därtill lämna dig meddelande därom efter vad som är lämpligt efter omständigheterna och, om det erfordras enligt tillämplig lag, be om ditt samtycke.

Dina rättigheter enligt EU-lagstiftning

Enligt EU-lagstiftningen har boende i en medlemsstat rätt att, en gång per år, efterfråga information om vilka personuppgifter som finns hos oss, varifrån dessa uppgifter har hämtats samt till vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut. Du har rätt till denna information kostnadsfritt och utan angivande av skäl.

Du kan motsätta dig behandling av dina personuppgifter när som helst och dra tillbaka det samtycke till behandling av dina personuppgifter som du lämnade vid registrering. I tillägg därtill kan du när dom helst begära rättelse, blockering eller utplåning av dina personuppgifter som är inkorrekta. Vi noterar dock att för det fall vi är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter, kan uppgifterna enbart blockeras.

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, dina rättigheter enligt EU-lagstiftningen eller om du önskar att dina uppgifter ska tas bort, vänligen kontakta oss på följande adress: info@ztable.se. För att försäkra oss om att du erhåller ett skyndsamt svar, vänligen ange ditt fullständiga namn i ditt meddelande och, om tillämpligt, din adress, användarnamn och den e-post adress som användes vid registrering. Notera att du ska underteckna ditt meddelande för att få information om behandlingen av dina personuppgifter.